Artist’s statement

Suomeksi

Taide on ajattelun ja ymmärrryksen lisäämisen väline. Yhtä aikaa kollektiivista ja yksilöllistä ääneen ajattelua. Taiteessa hahmotan logiikkaa käyttäytymisen kaaokseen luomalla tunteista ja havainnoista fyysisiä tiloja, jotain josta ottaa kiinni, joiden avulla huomioida ja työstää niin sosiaalista, kuin yksityistäkin maailmaamme.

Rakennan tiloja joissa kokija voi jäsentää sanatonta tietoa tajunnan kynnyksellä.  Vaikka materiaali onkin työssäni aina sisällölle alisteista, pidän silti tärkeänä visuaalista lumoa, jolla varastan katsojan luottamuksen.

In English

Art is a tool for cognition and increasing of understanding. Sort of thinking loud same time collectively and privately. I try to make sense to the chaos of behavior by creating physical particles out of motions and experience, something concrete to hang on, and to help identify our social and personal world.

I build spaces where the one can construe the wordless knowledge on a boundary of consciousness. Although material is always subordinate according to the quittidy at my artworks, I still make an effort to steel the attention of the viewer by the visual attraction.